+31 (0)20 346 77 66 info@kroesepaternotte.eu

Services

Valuations and rent reviews

Diensten

taxaties en huurprijs-herzieningen

Diensten

taxaties en huurprijs-herzieningen

KroesePaternotte performs appraisals and rent price revisions, specialized in retail. We do this on behalf of a wide range of different clients, including private investors, institutional investors, governments and financing banks. All our transactions and the knowledge and experience we have acquired concerning our intermediary services in the letting and investment markets, together with our ongoing research activities, have enabled us to build up a very extensive database with details on rent review procedures (article 7:303 BW), initial yields, supply and demand and property information. With all this information KroesePaternotte. can carry out a portfolio analysis very quickly and advice clients on yield improvements and RICS analysis at individual property level. We carry out these rental price revisions in the A1 shopping areas of the Netherlands, but we also include supermarkets, large-scale retail spaces and turnover lease contracts.

Our core elements in carrying out the valuations are quality, integrity and monitoring the valuation process. We monitor quality and integrity through the regulations of the Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), the Dutch Register of Real Estate Appraisers (NRVT) and the Dutch Association of Real Estate Agents (NVM) implemented by our organization. The valuation process is guaranteed by the internationally recognized ISAE 3402 type II standard. This standard focuses on the control of internal processes and associated control measures with the aim of risk management and compliance with relevant legislation and regulations (RICS, NRVT and NVM). Our team consists of seven driven professionals who all have the required accreditations. Our appraisers have a great deal of feeling within this segment due to years of experience in the retail sector and are therefore perfectly able to identify opportunities and threats.

De RetailTaxateur van Nederland

Wij verrichten taxaties en huurprijsherzieningen, waarbij wij gespecialiseerd zijn in retail. Dit doen wij in opdracht van een groot aantal verschillende opdrachtgevers, waaronder particuliere beleggers, institutionele beleggers, overheden en financieringsbanken. De bij ons bekende marktinformatie en transactiedata tezamen met continu marktonderzoek hebben geleid tot een zeer uitgebreide database met gegevens over huurprijsherzieningen (artikel 7:303 BW), aanvangsrendementen, vraag en aanbod verhoudingen en objectgegevens. Deze gegevens stellen ons in staat om in een zeer korte tijd een portefeuilleanalyse uit te voeren en opdrachtgevers te adviseren met betrekking tot rendementsverbetering of risico vermindering, waaronder mogelijke huurprijsherzieningen. Deze huurprijsherzieningen voeren wij uit in de A1 winkelgebieden van Nederland, maar ook supermarkten, grootschalige detailhandelsruimtes en omzethuurcontracten vallen onder onze expertise.

Onze kernelementen bij het uitvoeren van de taxaties zijn kwaliteit, integriteit en het bewaken van het taxatieproces. De kwaliteit en integriteit bewaken wij door de bij onze organisatie geïmplementeerde regelgeving van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het taxatieproces borgen wij middels de internationaal erkende ISAE 3402 type II standaard. Deze standaard richt zich op de beheersing van interne processen en bijhorende beheersmaatregelen met als doel risicobeheersing en compliance met relevante wet en regelgeving (RICS, NRVT en NVM). Ons team bestaat uit zeven gedreven professionals die allen beschikken over de benodigde accreditaties. Onze taxateurs hebben door jarenlange ervaring in de retail branche veel gevoel binnen dit segment en zijn daardoor uitstekend in staat kansen en bedreigingen te signaleren.

Contact us for more information.